On the hinges of the body

Mathilde  Vandenbussche

master textielontwerp

 • Een 'hinge' is een scharnier, een plooipunt of schakel, een plaats die broos, gevoelig en kwetsbaar is.
  Vertrekkende van het bewegende menselijke lichaam, ontstond een onderzoek in het breien met flexibiliteit, elasticiteit, rekken, trekken, strekken, buigen, plooien, stretchen, vervormen en spannen als belangrijkste elementen. Zoals de spieren van een lichaam lijnpatronen vormen, zo spelen de draden met kleur en motief.
  Het onderzoek verliep zowel handmatig als industrieel. Wat zijn de verschillen tussen hand en machine? En hoe kan je een industrieel proces manipuleren om het gewenste resultaat te bekomen? Het gevolg is een collectie stoffen die het bewegende lichaam bedekken, omhullen, beschermen en zo een vorm van comfort bieden.

 • A hinge, a bending point or link, is a fragile thing, sensitive and vulnerable.
  With the human body in motion as a starting point, I performed research into knitting with flexibility, elasticity, stretching, pulling, extending, bending, folding, distortion and tension as key elements. Just as the body’s muscles make up patterns of lines, threads play with colour and motifs.
  The research was executed both manually and industrially. What are the differences between hand and machine? And how can we manipulate an industrial process to reach the desired aims? The result is a collection of fabrics that cover, wrap, and protect the body in motion, becoming a source of comfort.contact

links

mentoren

 • Christoph Hefti
 • Isabelle De Baets
 • Nele Dherde

HoGent