Vignette

Achilles Van den Abeele

master film

  • Een vreemdeling verschijnt op onbekend terrein en kijkt naar de wereld middels de meetapparatuur van zijn beroep. In het cirkelvormige beeld van de landmeters lens wordt alles onzeker. Objecten zijn zo veraf als ze nabij blijken te zijn en hoekige figuren krullen op tot cirkels. Terwijl hij de grenzen van dit bewegend landschap in kaart brengt, staat de man volkomen stil en observeert. We zoomen in op zijn wereld en proberen door te dringen tot het complex van beelden en geluiden waarbij alledaagse momenten betekenisvoller worden dan dramatische actie.

    Bio / Credits

    Cast : Risto Kübar, Julie Kurris, Evelynne Verhellen, Sara Lâm
    Crew: Cedric Van Kerkhoven (DOP), Rachel Strijdonk, Daphe van den Blink, Maurtis Heemskerk, Jasper Filkschuh, Suzanne de Baene, Saco Dhondt, Luis Pizarro

  • A stranger arrives in an unfamiliar place and watches the world through the measuring equipment of his profession. In the circular vignette of the landmeter's lens, everything becomes uncertain: things look as far away as they are close-by and rectangular reality curls up into circles. While mapping the borders of a moving landscape, the man stands still and observes. We zoom in on his world and try to understand the complexities of images and sounds, as everyday moments become more meaningful than dramatic actions.contact

links

mentoren

  • Johan Opstaele
  • Frank Vandeveire