Bewegingen van de kijker doorheen de zelfstandige ruimte van het kunstwerk

Ciska L'Ecluse

master vrije kunsten

  • Als beeldhouwster ligt mijn focus op materiaal zoals het ‘verschijnt’ of tevoorschijn komt in mijn blik op de wereld. Het is in deze wereld van materie dat ik handel en denk. Ik tracht op zoek te gaan naar de wezenlijke kwaliteiten van een materiaal om deze zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven in een uitgepuurde vormtaal. Het materiaal komt middels de vorm tevoorschijn.
    Lichaam en ruimte en hun relatie vormen een belangrijk aspect van mijn werk. Ik zie mijn werken als lichamen/identiteiten in een ruimte die gecreëerd wordt door het kunstwerk. Die ruimte is open voor de bewuste toeschouwer die tot fysieke relatie met het werk genoopt wordt. Het ‘zijn’ van het object wordt slechts geactiveerd door de aanwezigheid van de toeschouwer. De schaal van mijn werken en het feit dat ik geen sokkel gebruik, is belangrijk voor deze aanwezigheid. Dit maakt de fysieke relatie directer en zuiverder.

  • As a sculptor, my focus is on the material as it ‘appears’ in my outlook on the world. It is in this world of matter that I act and think. I search for the essence of a material to represent it as faithfully as possible in a minimal idiom. In the form, the material appears.
    Body, space, and their relationship are important aspects of my works, which I see as bodies/identities in a space created by the works themselves. That space is open to the visitor who is aware and feels the urge to enter into a physical relation with the work. The object’s ‘being’ is activated only by the visitor’s presence. Both the scale of my works and the fact that I present them without plinths are important in terms of their presence, as this makes the physical relation more direct and pure.contact

links

mentoren

  • Ludwig Vandevelde
  • Angelique Campens