Cohousing

Danica  Dhaese

bachelor interieurvormgeving

  • Onze bachelorproef bestond er in een pand in het hartje van Antwerpen in te richten als een cohousing project voor jonge starters. Het is een heel mooi en interessant pand maar het was volledig afgesloten van de buurt. Met behulp van openingen heb ik geprobeerd de hele omgeving te betrekken bij het project, ook de achterliggende steeg wordt in mijn ontwerp optimaal benut. Mijn ontwerp is zodanig opgebouwd dat het spontane interactie tussen de bewoners stimuleert. Bij de 12 units ligt de nadruk vooral op het aangenaam kunnen vertoeven. Het slapen en baden werd tot een minimum beperkt en kan in vele gevallen volledig weggestoken worden waardoor er een grote open ruimte vrijkomt waar de bewoners een beperkte groep mensen kunnen ontvangen. Aangezien het pand midden in de stad ligt is er zeker nood aan groen, dit uit zich in mijn ontwerp vooral in de daktuin. Op de daktuin kan gezellig vertoeft worden en is er ruimte voor het kweken van groenten, wat zorgt voor een extra sociale dimensie tussen de bewoners.

contact

links

mentoren