fe/male

Daphne Vermeersch

master grafisch ontwerp

 • De Hollywoodfilm is bij uitstek het domein van de vrouw, ook in films die niet rechtstreeks over de vrouw handelen. Het filmverhaal en de filmische uitbeelding kunnen niet werken zonder dit vrouwelijk element. De vrouw is degene naar wie gekeken wordt, het beeld, bemiddeld door een mannelijk personage. Het gevaar dat het mannelijk personage besluipt, is dat hij ‘vervrouwelijkt’ wordt. Een man die ‘typische’ karakteristieken van het vrouw-zijn meekrijgt, is onaanvaardbaar. De afleiding: ‘tot het mannelijke of vrouwelijke geslacht behorend’ is in de visuele Hollywoodcontext beslist niet eenvoudig.

  BRONNEN:
  Filmische Hartstochten – Eric De Kuyper (1984)
  De verbeelding van het mannelijke lichaam – Eric De Kuyper (1993)

 • The Hollywood picture is the pre-eminent terrain of woman, even in films that do not deal with her explicitly. The cinematic narrative and representation cannot function without this female element. It is the woman who is looked at, the image, mediated by a male character. The danger threatening the male character is that he is ‘feminized’. A man displaying the ’typical’ qualities of womanhood, is unacceptable. In the visual context of Hollywood, the qualification of ‘belonging to the male or female sex’ is not an easy matter at all.

  References:
  Eric De Kuyper, Filmische Hartstochten, 1984.
  Eric De Kuyper, De verbeelding van het mannelijke lichaam, 1993.


contact

links

mentoren

 • Martien Van Beeck
 • Frank Vande Veire