DI-VI-SI-BI-LI-TY

Sebastiaan Eggermont

master drama

 • Een intiem portret van twee lichamen op zoek naar verbinding.
  In DI-VI-SI-BI-LI-TY willen Sebastiaan Eggermont en Charlotte Vanden Eynde zich verbinden. Die zoektocht naar verbondenheid zet druk op hun authenticiteit. In een poging bij elkaar te komen bewegen ze zich voorbij de grenzen van hun eigen identiteit.
  DI-VI-SI-BI-LI-TY is het afstudeerproject van Sebastiaan Eggermont (master drama, KASK). Sebastiaan is zowel beeldend kunstenaar als theatermaker. In zijn 'sculpturale dansperformances' probeert hij die twee te verbinden. Kan je beeldhouwen met een lichaam? Kan een sculptuur performen? DI-VI-SI-BI-LI-TY is een nieuwe stap in de ontwikkeling van die beeldende danstaal.

  Bio / Credits

  Met: Sebastiaan Eggermont & Charlotte Vanden Eynde
  Kostuumontwerp: Veronique Hendriks
  Mentoren: Benjamin Vandewalle & Sebastien Hendrickx
  Bedankt Bauke Lievens, Jan Martens, Leo Verlinden, Marc Vanrunxt, Timme Afschrift

 • An intimate portrait of two bodies looking for connection.
  In DI-VI-SI-BI-LI-TY, Sebastiaan Eggermont and Charlotte Vanden Eynde are looking to connect. Their search for connection, however, threatens their authenticity. In an attempt to come together, they move beyond the limits of their identity.
  DI-VI-SI-BI-LI-TY is the graduation project in drama of Sebastiaan Eggermont, who is both a visual artist and a theatre maker. In his ‘sculptural dance performances’ he seeks to combine these two disciplines. Can you use a body to make a sculpture? Can a sculpture perform? DI-VI-SI-BI-LI-TY is a new step in the development of this visual dance idiom.contact

links

mentoren

 • Benjamin Vandewalle
 • Sebastien Hendrickx