Leven met materiele, ruimtelijke vormen

Elleke Frijters

master vrije kunsten

  • “De wereld krioelt van in het oog springende dingen, die niemand ziet”
    Mijn werk ontstaat altijd uit waarnemingen van het dagelijkse leven, noem het een visuele radar. Vaak gaat het om subtiele of juist gewone zaken die doorgaans aan de aandacht ontsnappen. Die interessante objecten, materialen of patronen worden voor mij dan fascinaties. Ik begin ermee te spelen in mijn hoofd en maak de vormen los van hun functie, context en omgeving. Er treden veranderingen op in schaal, structuur en kleur. Daaruit ontstaan vervolgens sculpturen waarvan de betekenis niet in één oogopslag duidelijk is. Men moet voor zichzelf op zoek gaan naar een betekenis en krijgt daarbij te maken met sculpturen die niet abstract, maar evenmin figuratief van aard zijn, noch volkomen vervreemdend, noch meteen herkenbaar.

  • ‘The world is teeming with conspicuous things that nobody notices.’
    My work is always rooted in perceptions of everyday life — call it a visual radar. It is often either the subtle or common things that usually escape attention, these interesting objects, materials or patterns, that attract my fascination. I toy with them in my mind and detach their shapes from function, context and environment. Changes start to occur, in scale, structure and colour. And from this, sculptures are born whose meaning does not become clear at a single glance. Viewers must construct a meaning for themselves when faced with these sculptures that are neither abstract nor figurative, neither entirely alien nor immediately recognizable.


contact

links

mentoren

  • Peter Rogiers
  • Angelique Campens