MS-centrum Melsbroek

Frederick Walgraeve

bachelor interieurvormgeving

  • In het MS-centrum in Melsbroek ondergaat de eetzaal een transformatie tot ontmoetingsruimte, waarbij comfort en sociaal contact centraal staat.contact

links

mentoren