Hollow hours

Camille Picquot

master vrije kunsten

 • De werkelijkheid kan je beschouwen als een succesvolle fictie. Hier komt het tot ons in video, foto's en het geschreven woord. De beelden die daaruit volgen, of ze nu in scène zijn gezet of niet, spelen met de dialectiek van tegengestelden waardoor de grenzen tussen verleiden en bedreigen poreus worden. Deze kwartslag van de werkelijkheid zaait twijfel. Het verschil tussen aantrekkelijk en afstotend, angst en comfort of lichtheid en sérieux vervaagt. De gevestigde orde wordt gewogen. Een poging om de densiteit van de werkelijkheid te herstellen op het scherm van de menselijke geest via een narratief. Ik neem de puls van de tijd door oude mythes met nieuwe verhalen te confronteren. Uiteindelijk neemt fictie het altijd over waar de werkelijkheid zich terugtrekt.
  'Hollow Hours' is een film van 36 minuten die het dagelijks leven van twee kinderen in beeld brengt die zich als volwassenen gedragen. Ze leiden en onregelmatig en vrij bestaan in een westerse stad. Niemand lijkt die autonome levensmanier in vraag te stellen. Een cameraman - aangetrokken door hun nonchalance - probeert hen te volgen. Deze fictionele documentaire schetst een onconventioneel dubbelportret.

  Bio / Credits

  CASTING
  PACO : Anatole Maige
  RAOUL : Arthur Sissung
  LASHA : Lasha Tsulatze
  NELSON : Douglas Eynon

  CREW
  EDIT : Théophile Gay-Mazas
  IMAGE : Raimon Gaffier
  DIRECT SOUND : Cyrille Bajard
  SOUND EDIT : Hélène Clerc-Denizot / Edith Herregoths
  FILM ASSISTANT : Clément Villiers
  MIX : Lucas Doméjean
  POST-PROD SOUND RECORD : Gérald Wang / Edith Herregods / Valentin Mazingarbe / Hélène Clerc-Denizot

 • Reality can be considered as a successful fiction. Here — through video, photography and writing — it is. The images that result from this conception, no matter if they are set up or captured, play with the dialectics of contraries, and the boundary between temptation and threat becomes porous, tending to initiate a disruption of conformity. This slight disorder may cast doubt on obviousness. The distinction between attractive and repulsive, fear and comfort, or lightness and solemnity is made unclear. Established order is weighed. This consists in attempting to restore the density of reality to the screen of the human mind, through narrative, or staging. This could also be a suggestion: taking the pulse of our time by confronting our current myths with new stories. Finally, fiction always takes over when reality retreats.
  Hollow Hours is a 36 minute film showing the everyday life of two children who behave like adults. They lead an irregular and free existence in a Western city. Nobody seems to question their fully autonomous way of living. A cameraman — attracted by their nonchalance — tries to follow them. This fictional documentary tends to construct an unconventional double portrait.contact

links

mentoren

 • Anouk De Clercq