Jonas Vanderbeke

master vrije kunsten

 • Jonas Vanderbeke verzamelt verschillende soorten beelden via het internet in een persoonlijk archief dat gelinkt is met zijn eigen leefwereld en homoseksualiteit. De massamedia, hoe alles te vinden is via het internet, speelt hierbij een cruciale rol.
  De beelden worden op een collageachtige manier geconstrueerd in Photoshop en met precisie geplaatst en gecombineerd op het virtuele canvas. Met dit plan gaat hij zo exact mogelijk aan de slag met verf op doek. Hij gebruikt de schilderkunst als middel om zijn werk te realiseren. Zo komt een extra dimensie naar boven, namelijk het geschilderde. De tegenstrijd van het grafische en de hand van de schilder vindt hij een heel interessant gegeven.
  Het element tekst fungeert in zijn werk als vlak. Deze vlakken brengen een dubbele lading binnen de thematiek van de beelden die voor de toeschouwer op het eerste zicht niet te zien is. Ze moeten een suggestie van tekst weergeven en opgaan in het beeld en compositie van het werk.

 • Jonas Vanderbeke collects different types of images from the internet in a personal archive that is linked to his personal environment and homosexuality. Mass media, and how anything can be found through the internet, play a crucial part in this.
  The images are constructed in Photoshop in a collage-like manner and precisely placed and combined on the virtual canvas. Using the result as a guide, he then transfers the image onto the canvas with paint as exactly as possible. He uses painting as a tool to realize his work, making an extra dimension surface — the painted. He is fascinated by the conflict between the graphical and the painter’s hand.
  Textual elements function in his work as fields that introduce a double meaning to the images’ topics that is not immediately apparent to the viewer. They are meant to convey a suggestion of text and merge into the image and the composition of the work.

contact

links

mentoren

 • Narcisse Tordoir
 • Bram Van Damme