Sans serif serif, serif sans serif.

Julie Pittevils

master grafisch ontwerp

  • Een nieuwe font maken dat zowel een schreef- als schreefloze letter bevat en dit binnen eenzelfde familie. Waarom? In onze gekende lettertypes zit veel meer diepgang dan we denken. Waarom wordt er niet gezocht naar meer variaties binnen eenzelfde familie van lettertypes? Onderzoek naar zowel schreef- als schreefloze varianten van een lettertype kan veel opleveren in de toekomst. Beiden zouden zo samen gebruikt kunnen worden als een coherent geheel. De eerste stap binnen dit onderzoek was het uitbouwen en verrijken van een bepaald lettertype. Dat leverde een lettertype op dat zowel afzonderlijk als in combinatie met het originele gebruikt kan worden.

  • I set out to develop a new font that contains both a serif and a sans-serif letter within the same family. Why? There is much more to the fonts we know than we realize. Why not look for more variations within font families? Research into both serif and sans-serif variations of a single font may be quite fruitful. It would enable them to be used together as a coherent whole. The first phase in this research was the further development and elaboration of a particular font. This yielded a new variation that can be used both separately and in combination with the original.
contact

links

mentoren

  • Ronny Duquenne
  • Dries Wiewauters