F.ea.S.t // memo.expo

Julien de Smet

bachelor interieurvormgeving

  • In het kader van mijn bachelor proef presenteer ik twee werken, F.ea.S.t en memo.expo. F.ea.s.t is een alternatief op conventionele eetgewoontes. De speelse setting bestaat uit extralang bestek en een tafel die dienst doet als groot bord. Dit ontwerp legt de focus op de sociologische aspecten van samen tafelen. Waar men aan tafel zit, hoe men zich gedraagt, bij wie men gaat zitten, zegt veel over de hiërarchie en relaties tussen de actoren. In dit geval eigenen de tafelgenoten zichzelf een rol toe, door de keuze van hun bestek en positie aan tafel. Deze setting maakt de interactie en hiërarchie tastbaar. memo.expo is een reeks minimalistische kasten, gemaakt uit was. In deze kasten worden voorwerpen en souvenirs bewaard die geassocieerd worden aan een bepaalde emotie, herinnering of gedachte. De kasten bieden een plek voor de schijnbaar waardeloze objecten waar we voor persoonlijke redenen toch een zeer grote belang aan hechten. Beide ontwerpen geven gebruikers de kans om bewust te worden van de invloed die een eenvoudige handeling kan hebben op henzelf en de andere.
contact

links

mentoren

  • Dirk van Gogh
  • Danny Venlet