Grote parade en klein garnizoen

Katrijn De Cooman

master autonome vormgeving

  • De masterproef 'De grote parade en klein garnizoen' is een samenwerking tussen Katrijn De Cooman (masterstudent Autonome Vormgeving) en Jitse Huysmans (student Dramatherapie). Samen vormen ze het collectief Elan(d). Ze nodigen u uit om aan een tafeltje plaats te nemen en het gezellig te maken. In deze beeldende performance trakteren ze u op een overvloedige woordenstroom die langzaam uitdijt. Hoe communiceren wij en wanneer is er sprake van verbinding? Enkel in de stilte, tussen de woorden in, wordt de essentie zichtbaar. Schuif mee aan tafel en help ons verteren.

    Bio / Credits

    Concept & performance: Katrijn De Cooman en Jitse Huysmans
    Dank aan: CAMPO, Chloé Geers, Jim T. Maes, Chiara De Beus, Jozefien Mombaerts en andere vrienden/familieleden

  • This master’s project is a collaboration between Katrijn De Cooman (master’s student in Autonomous Design) and Jitse Huysmans (student in Drama Therapy). Together they are the Elan(d) collective and they invite you to take place at a little table and make yourself comfortable. In this visual performance, they serve you a sprawling torrent of words. How do we communicate, and when does connection enter? Only in silence, in between the words, the essence becomes visible. So grab a chair and help us digest.


contact

links

mentoren

  • Paola Bartoletti
  • Lars Kwakkenbos