Silence is so accurate.

Laura Geiregat

master mode

 • Zeven eenvoudige regels aangaande het verborgen leven:
  'Eén, vertrouw nooit een agent in regenjas.
  Twee, pas op met enhousiasme. Het is maar tijdelijk en laat het u niet de kop zot maken.
  Drie, wanneer ze u vragen naar uw wereldlijk engagement, kijk dan diep in de ogen van de man die het vraagt.
  Hij zal het niet nog eens wagen.
  Nummer vier en vijf, wanneer ze vragen uzelf in ogenschouw te nemen, doe het niet. Vragen ze naar uw echte naam, geef hem niet.
  Zes, doe niets wat de toeschouwer voor u niet zou verstaan.
  Hij zou denken dat ge meer dan hem weet.
  Hij zou als door een wesp gestoken uw naam noteren.
  Spreek onder zijn voorwaarden.
  En zeven, maak vooral niets.
  Het zal verkeerd begrepen worden.
  Het zal niet veranderen.
  Het zal u de rest van uw leven achtervolgen.'

 • Seven simple rules for life in hiding:
  'One, never trust a cop in a raincoat.
  Two, be careful of enthusiasm. It is all temporary an’ don’t let it sway you.
  Three, when asked if you care about the world’s problems, look deeply into the eyes of he that asks you.
  He will not ask you again.
  Number four and five, when told t’ look at yourself, never look. When asked t’ give your real name, never give it.
  Six, do not say or do anything that he who standing in front of you watching cannot understand.
  He will feel you know something he doesn’t.
  He will react with blinding speed and write your name down.
  Talk on his terms.
  And seven, do not create anything.
  It will be misinterpreted.
  It will not change.
  It will follow you the rest of your life.'contact

links

mentoren

 • Kristel Peters
 • Paul Demets