Guidelines

Leda Devoldere

master textielontwerp

  • Hoe kan iets verbonden worden met de ruimte? Kan de lijn tussen de vloer en de muur ons ervan weerhouden creatief te zijn of is het mogelijk om die lijn te negeren en de vloer en de muur als één vlak te gaan zien? Stel je een vlak voor waarin een driedimensionale tekening vorm krijgt. De door mij gemaakte objecten voor dat vlak vormen de verschillende elementen van een compositie. Die compositie kan groeien en veranderen op oneindig veel manieren. Je kan de objecten afzonderlijk bekijken of eigenhandig verbinden via het visuele spel met invalshoeken: rode strepen kunnen verbonden worden maar kunnen ook naast een blauwe rechthoek geplaatst worden. Laat je vooral door niets inperken. Er zijn geen regels, enkel een paar richtlijnen. Gebruik ze om ruimte te scheppen en speel ermee.

  • How can something be related to the associated space? Can the line between the floor and a wall stop us from being creative or is it possible to ignore that line and start seeing the floor and wall as one big field? Imagine a field where a three-dimensional drawing can take place. I have created objects for that field that can be seen as several forms to make a composition. A composition that can grow and change in unlimited ways. The objects can be placed alone but the playing starts when they are combined. The forms and colours in the objects are a stimulation for the creative eye: red stripes could be connected but they can also be placed next to a blue rectangle. Don’t feel limited in this field. There are no rules, only guidelines. Use the guidelines to create space and play.


contact

links

mentoren

  • Els Huygelen
  • Kristof Van Gestel
  • Els Roelandt