Vergelijkende studie naar de positieve effecten van muziek op stress

Marieke  Tinel

master muziektheorie / schriftuur

  • Mijn masterproef bestaat uit verschillende aspecten. Enerzijds uit het schrijven van een theoretisch correcte schoolfuga en posttonale composities en anderzijds uit een scriptie. Voor mijn masterscriptie heb ik een literatuuronderzoek gedaan naar het effect van muziek op stress. Ik heb daarbij een dertigtal studies uitvoerig bestudeerd en vanuit mijn muziekachtergrond onderzocht welke soort muziek en welke elementen in die muziek een stressreducerend effect hebben. De bedoeling van de scriptie is om tot een helderder beeld te komen van de effecten van muziek op stress want daar bestaat heel wat tegenstrijdigheid over. Ook heb ik vanuit het vakgebied muziek enkele suggesties gedaan om bij verder onderzoek uit te gaan van een meer verantwoorde muziekkeuze. Aangezien ik me na mijn huidige studies graag wil verdiepen in muziektherapie, is het onderzoek erg verrijkend voor me gebleken.

    Bio / Credits

    Marieke Tinel (Gent, °1992) begon haar muzikale opleiding toen ze 13 jaar was aan de SAMWD in Zottegem. Daar volgde ze klassieke gitaar en via het doorstromingsprogramma in de hogere graad combineerde ze gitaar met verschillende andere vakken zoals AMT, piano, koor en notenleer hogere graad. Door de veelzijdige interesse voor klassieke muziek startte ze in 2011 met de opleiding Muziektheorie & Schriftuur aan het conservatorium van Gent. Tijdens haar masteropleiding werd de interesse aangewakkerd om iets te doen met muziek en therapie en wil ze in september 2016 graag met de opleiding Muziektherapie starten. Naast die interesse houdt ze ook van lesgeven en momenteel geeft ze pianoles in privémuziekschool Harteklop te Gentbrugge.

  • My master’s project combines several aspects: there is the composition of a theoretically sound school fugue and a number of post-tonal works on the one hand, and a thesis on the other hand. For this thesis, I have reviewed the literature on the effect of music on stress. I took a close look at about thirty studies and used my background in music to determine what kinds of music and which elements in that music may have a stress-reducing effect. With this thesis, I want to come to a clearer understanding of the effects of music on stress, as I encountered quite a number of contradictions. I also made some suggestions to make more substantiated selections of music in future research. As I intend to focus on music therapy after my graduation, this research has been quite valuable to me.

contact

links

mentoren

  • Lucien Posman
  • Marc Masson
  • Dirk Moelants