1980

Norma Nardi

master grafisch ontwerp

  • Dit project bestond aan de keukentafel, met name die waar mijn ouders en hun vrienden ooit - het wijnglas in de hand - herinneringen ophaalden. In een nostalgische bui dachten ze terug aan de tijd waarin ons klein Noord Italiaans stadje ooit de beste plaats leek om een revolutie te beginnen. In 1980 rijpte hun idealisme nog op de verschroeide grindweggetjes van onze landelijke provincie. Maar alles stond op het punt te veranderen...
    1980 is een grafische roman die handelt over mondelinge overleveringen en de visuele weergave daarvan. Hij vertelt het verhaal van mensen die er op dat moment bij waren en probeert hun ervaring vast te leggen in een narratieve montage van visuele fragmenten. Via een citaat van Dave Eggers zou je kunnen stellen dat dit verhaal, 'hoewel in essentie waar - behalve de zaken die dat duidelijk niet zijn - (...) werd geschreven uit het geheugen (...) en getuigt van zowel de beperkingen van het geheugen (...) als de nukken van de verbeelding.'

  • This project began around the kitchen table. My parents and their friends would sit there and, while drinking a glass of wine, they would remember stories. With a vein of nostalgia, they recalled a time when our town in Northern Italy seemed to be the best place for starting a revolution. In 1980, their idealism was seething on the dirt roads of our rural province, fearing nobody. But everything was about to change ...
    1980 is a graphic novel that plays with the idea of orally transmitted memory and its visual representation. It tells a story that was told by the people who lived through it, and it tries to translate this experience into a narrative editing of visual fragments. Quoting novelist Dave Eggers, this story 'though all essentially true — except that which is obviously not true [...] — has been written from memory, and reflects both [...] memory's limitations and [...] imagination's nudgings'.
contact

links

mentoren

  • Sebastien Conard