'Kunst? Nee, manneke, das niks voor mij.'

Reinout Dewulf

master autonome vormgeving

 • ‘Dag madam. Zeg ne keer, wa magda zijn voor u?’
  ‘Hebde zo geen kunst, meneer? Zo geen artistiek projectje in de aanbieding?’
  ‘Kzal ne keer zien madam, kpeis dak wel iets liggen heb dat u kan interesseren.’

  Waarom gaan we naar een museum om ‘kunst’ te zien, te beleven? Waarom haken zo veel mensen af als je het woord ‘kunst’ in de mond neemt? Is dat niet raar, dat ‘kunst’ tegenwoordig niet even ingeburgerd is als rijst koken?
  In mijn masterproef, een allegaartje van concrete acties, participatieve projecten en ideeën voor mogelijke toekomstige projecten, zoek ik naar de waarde van kunst in onze maatschappij en in het dagelijkse leven van mensen. Ik ben overtuigd dat kunst iets is of zou moeten zijn waar ieder mens baat bij heeft. Ik geloof rotsvast in de kracht van kunst als ‘voedsel voor onze geest’. Kunst kan het leven van mensen beter maken, en bij uitbreiding ook de wereld.

  Bio / Credits

  Ik wil alle mensen bedanken die me het vertrouwen hebben gegeven om 'kunstenaar' op mijn visitekaartje te durven zetten,
  ook al twijfel ik nog altijd of dit wel de juiste term is voor wat ik doe. "Je doute, donc je pense, donc je suis." zou René Descartes zeggen.
  In het bijzonder wil mijn moeder bedanken, Lieve Wemaere, en mijn mentor, Kristof van Gestel. De rest van de bedankingslijst zou te lang zijn om hier te vermelden.

 • ‘G’day, ma’am, how can I help you?’
  ‘Got any art today, sir? A little bargain artistic project, maybe?’
  ‘Lemme see, ma’am, in fact, I think I might have exactly the thing for you.’

  Why do we go to a museum to see, to experience, ‘art’? Why do so many people lose interest once you mention the word ‘art’? Isn’t it weird, that ‘art’ is not as established as cooking rice?
  In my master’s project — a jumble of concrete actions, participative projects and ideas for future projects — I search for the value of art in our society and in people’s everyday lives. It is my conviction that art is, or should be, something that everyone benefits from. I strongly believe in the power of art as ‘nourishment for the mind’. Art can make people’s lives better, and as such, also the world.contact

links

mentoren

 • Kristof Van Gestel
 • An De Bisschop
 • Lukas Pairon