Les Barricades Mystérieuses

Saskia Van Herzeele

master uitvoerende muziek klassieke muziek

  • “Les Barricades Mystérieuses” (Francois Couperin) is titel, prelude en inspiratiebron voor dit recital dat kadert binnen een eindwerk rond muziek en palliatieve zorg. Op het programma staat muziek geschreven in de winter van het leven: de transcendente laatste sonate van Franz Schubert en twee innige mazurka’s van Frédéric Chopin. Acteur Yoeri Lewijze doorrijgt dit alles met impressies verzameld bij een eerdere uitvoering op de palliatieve afdeling van het Sint-Lucasziekenhuis in Gent. Diep- en bovenmenselijke muziek van en voor mensen in de schaduw van ‘s levens mysterieuze barricaden.

    Bio / Credits

    Saskia Van Herzeele studeerde psychologie aan de K.U.Leuven en piano aan de conservatoria van Brussel en Gent. In beide disciplines gaat ze gedreven op zoek naar de juiste golflengte om mensen te beroeren. Als pianiste houdt ze vooral van de subtiele kunst der (lied)begeleiding en van bijzondere kamermuziek, met speciale focus op het Duo Adentro met gitarist Maarten Vandenbemden. Ze werkt op het snijpunt van muziek en zorg en engageert zich graag voor projecten die muziek doen weerklinken op plaatsen waar ze niet evident, maar wel hard nodig is.

  • Francois Couperin’s Les Barricades Mystérieuses provided me with a title, prelude and source of inspiration for this recital that is part of a graduation project on music and palliative care. I will perform music written in the winter of life: Franz Schubert’s transcendent final sonata, and two intimate mazurka’s by Frédéric Chopin. Actor Yoeri Lewijze will add his impressions from an earlier performance at the palliative ward of the St. Lucas Hospital in Ghent. Music that is at once intimately human and able to transcend the human condition, by and for people in the shadow of life’s mysterious barricades.contact

links

mentoren

  • Vitaly Samoshko