Unrealized Projects

Simon Ruaut

master grafisch ontwerp

  • Binnen het veld van grafisch ontwerp en andere toegepaste kunsten wordt lang niet elk project gerealiseerd. Daar zijn vele redenen, vaak terecht, andere keren is het niet erg duidelijk waarom. Wat gebeurt er met deze verworpelingen? Ten einde een zo breed mogelijk spectrum te bestrijken heb ik onderzoek gevoerd naar cinema, architectuur, mode, grafisch ontwerp enz. Zijn de onafgewerkte projecten altijd mislukkingen? Zou het anders uitpakken indien de auteur beslist had het met anderen te delen? Hoe kunnen deze projecten een breder publiek bereiken? Zelf presenteer ik enkele grafische instrumenten en probeer daarmee bij te dragen aan de verspreiding van deze projecten alsook mijn eigen visie erop. Het doel is om gebreken zichtbaar te maken en een experimentele aanpak te belichten die te vaak als onrealiseerbaar wordt ingeschat.

  • The guiding principle of my master is projects which never see the light of day. In the field of graphic design and other applied arts, not every project is realized. There are many reasons for this, often good ones too, but sometimes they appear to be unclear. What happens to these unrealized projects? In order to highlight the different approaches, practices and theories concerning this question, I have conducted research into cinema, architecture, fashion, graphic design etc. Are the projects that haven’t been realized always failures? Would the issue be different if the author decided to share it? How can these projects be opened up to a wider audience? My approach is to try and cover this topic by presenting several graphic devices and to contribute to the exposure of these projects as well as presenting my own vision on them. My purpose is to make visible what is lacking, and to propose to highlight the experimental approaches which are too often judged to be unrealizable.


contact

links

mentoren

  • Julie Peeters
  • Stijn Van Rossem