Verspreid gevonden verbonden gezocht

Tessa Groenewoud

master vrije kunsten

 • ‘There is nothing in this world less “natural” than an image … with the possible exception of silence: both are supreme artifices.’ (Hollis Frampton)

  De relatie met het on- en offline fotografische beeld en de beeldverzameling zijn motieven die aan de basis van mijn werk liggen. Ik ben geïntrigeerd door het realiteitseffect van online image search engines als alledaags beeldinstrument. Begrippen als browsen, zoeken, bekijken, wegnemen, vergelijken, bijhouden, verzamelen en herinneren in tijden van beeldverzadiging zijn belangrijke referenties.
  Enerzijds spreekt uit mijn werk een speelse benadering waarbij ready made beelden aanleiding vormen voor een mogelijke narratieve structuur en is het een uitnodiging om betekenis en de genese van het beeld te reconstrueren. Anderzijds, in de formele eigenschappen van materiaal en de conceptuele benadering, legt het een onderzoeksmatige praktijk bloot, met sterke linken naar de geschiedenis van de fotografie en de hedendaagse omgang met digitale en online beelden.
  Ik trek het unieke of eenvormige in twijfel bij het ervaren van een moment in de omgang met het beeldapparaat.

  Bio / Credits

  a special thank you to Arnaud Coolsaet (dotburo.com)

 • ‘There is nothing in this world less “natural” than an image … with the possible exception of silence: both are supreme artifices.’ (Hollis Frampton)

  Our relationship with the on- or offline photographic image and the image repository are motifs that are fundamental to my work. I am intrigued by the reality effect of online image search engines as everyday visual tools. Important references are notions such as browsing, searching, watching, taking away, comparing, keeping, collecting, and remembering in times of image saturation.
  On the one hand, my work displays a playful approach in which readymade images provoke a potential narrative structure, and it is an invitation to reconstruct the image’s meaning and genesis. On the other hand, its formal material qualities and its conceptual approach attest to a research component that is closely linked to the history of photography and the contemporary way of dealing with digital and online images.
  I question the unique or uniform in the experience of a moment in dealing with the visual apparatus.

contact

links

mentoren

 • Ruben Bellinkx
 • Arjen Mulder
 • Jasper Rigole