Crisis in Het Kelkje

Yorick  Van de Walle

master animatiefilm

  • Op 24 juni 2010 beval Brussels onderzoeksrechter Wim De Troij een huiszoeking in kader van een onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Belgische Kerk. Dit onderzoek moest nagaan of de kerk al dan niet vervolgd kon worden voor pogingen om kindermisbruik in de doofpot te stoppen. De Belgische kerk deed de huiszoekingen af als heiligschennis en ook het Vaticaan reageerde bezorgd. De Belgische regering verdedigde de procedure bij monde van de toenmalige minister van Justitie. Deze huiszoeking, die de naam Operatie Kelk meekreeg, werd het begin van een ware procedureslag. Vandaag vinden geïnteresseerden via het internet eenvoudig een overzicht van deze procedures want in 'Crisis in Het Kelkje' zal u ze niet vinden. Al het bovenstaande zal niet terugkeren. Een bewuste dag, anekdote uit Het Kelkje.

  • June 24th, 2010. Brussels magistrate Wim De Troij issues a search warrant in the context of an investigation on sexual abuse in the Belgian Catholic Church. The investigation has to determine whether or not the Church can be prosecuted for attempts to cover up cases of child abuse. The Belgian Church brands the searches as blasphemy, and the Vatican also expresses its concerns. The government defends the procedure through the minister of Justice. The searches, known as Operatie Kelk (i.e., ‘Operation Chalice’) set in motion a procedural epic. If you are interested in the details of these procedures, you’ll easily find them on the internet, but definitely not in Crisis in Het Kelkje (‘A crisis in The Chalice’). The above will not be related. Just a day, an anecdote from The Chalice.contact

links

mentoren

  • Geert Clarisse
  • Peter De Smet