Negotiating Distance – Bauke Lievens (Nederlands)

30,00

Verzendkosten inbegrepen. Je kan de publicatie ook kopen voor €25 in de Kunstenbibliotheek, Godshuizenlaan 2a, 9000 Gent. Als je Negotiating Distance bestelt, krijg je er Is there a way out of here? bij.

Bauke Lievens is sinds 2013 als onderzoeker verbonden aan KASK / School of Arts Gent. Haar onderzoekBetween being and imagining: towards a methodology for artistic research in contemporary circus (2013-17) dat in deze publicatie wordt gepresenteerd, werd gefinancierd door het Onderzoeksfonds Kunsten Hogeschool Gent.

Out of stock

Description

Negotiating distance: 2 brieven en 3 gesprekken over artistiek onderzoek in hedendaags circus is een onaffe bundeling van een aantal teksten en gesprekken die ontstonden in de context van een vierjarig onderzoeksproject rond artistiek onderzoek in de hedendaagse circuscreatie. In dit onderzoek houdt Bauke Lievens een stukje van het huidige Europese circusveld tegen het licht. Ze doet dat vanuit de positie van dramaturge, critica, (circus)maakster en toeschouwer. Het doel is niet zozeer de formulering van een bindende waarheid over wat artistiek onderzoek in circus nu juist is, wel ontstaan onderweg verschillende vormen van artistieke en discursieve dialoog. Het onderzoeksproject laat zo heel verschillende sporen na: een boekje met de titel Is there a way out of here?, twee Open Brieven aan het Circus, twee voorstellingen die de grenzen opzoeken van het circus als taal, genre en artistieke traditie, een aantal tijdschriftartikels, dramaturgische samenwerkingen met verschillende circusgezelschappen en een website met beeldmateriaal van collectieve gesprekken. Het zijn aanzetten en openingen tot dialoog. Het is voer voor meer gesprek.