Flor de Mil Colores

Karen Vázquez Guadarrana

master film

 • Flor de Mil Colores is een intimistische portret van Emiliana, een moeder die probeert te overleven in een afgelegen Boliviaans mijnkamp op 4896 meter boven de zeespiegel. Het leven in Mina Argentina draait rond de ontginning van tin. Wie er vindt eet, wie er geen vindt niet. Het landschap is er echter als een magisch schilderij, waar de verf van de grijze rotsen overloopt in de blauwe lucht, terwijl de mijnwerkers richting duisternis stappen en naar de voorbijdrijvende wolken kijken. De film schets het dagelijkse leven van een moeder die vecht tegen de omstandigheden van haar ruwe en donkere omgeving om haar kinderen te geven wat ze verdienen.

  Bio / Credits

  Director: Karen Vázquez
  Screenwriter: Karen Vázquez and Bart Goossens
  Camera: Karen Vázquez
  Editor: Karen Vázquez
  Editor Supervisor: David Verdurme
  Production : Karen Vázquez and Bart Goossens
  Sound : Bart Goossens
  Sound Editor : Matthias Hillegeer
  Sound Mixing : Matthias Hillegeer
  Composer : Bram Bosteels
  Grading: Bart Verraest

 • Flor de Mil Colores is an intimistic portrait of Emiliana, a mother struggling to survive in a remote Bolivian mining camp 4896 meters above sea level. Life in Mina Argentina revolves around the exploitation of tin. Those who find ore, eat; those who don’t, don’t eat. The landscape, however, is like a magical painting, with the grey of the mountains running into the blue sky, while the miners march towards the darkness below and watch the drifting clouds. The film portrays a mother’s everyday struggle with her inhospitable dark surroundings to provide for her children.contact

links

mentoren

 • Bram Van Paesschen
 • An van Dienderen

HoGent