Lisa Vlaemminck

master vrije kunsten

  • "In haar soms komische, altijd dreigende werk maakt Lisa Vlaemminck zichtbaar hoe dingen en fenomenen verdwijnen en verschijnen. Door een buitengewoon intense waarneming, verdwijnen de codes en de contouren. De dingen verliezen hun naam. (...) We zien de dingen voor ze benoemd werden. Ze verschijnen als lichaam en niet als idee."

    - Vincent Geyskens

  • β€œIn her sometimes comical, but always ominous works, Lisa Vlaemminck shows how things appear and disappear.” An exceptionally intense sense of perception makes codes and contours vanish. Things lose their names. What appears, is what was caught inside contours, constricted by its name. They refuse to be named, and this enables the painting. We see things before they were named. They appear as body instead of as idea.”

    - Vincent Geyskens


contact

links

mentoren

HoGent