to win the race you have to be in the race

Neel De Bruycker

master vrije kunsten

  • Gedurende de masteropleiding heeft Neel De Bruycker zich vooral gefocust op de kunstenaarspraktijk en het coherent samenbrengen van verschillende media binnen deze praktijk. Naast de fundamenten te leggen voor een consistent oeuvre waarin installatie, sculptuur, tekening en site-gericht werk centraal staan, onderzocht hij deze werken binnen de context van een tentoonstelling en als autonoom gegeven. Bij elke definitieve vorm tracht De Bruycker te streven naar een gegeven dat zijn eigen concept belichaamt. Wat je ziet, is wat je krijgt. Centraal in zijn werk staan vervreemding, humor, misplaatstheid en het alledaagse.

  • During the master programme, Neel De Bruycker mainly focused on the artist’s practice and the coherent combination of different media within this practice. In addition to the laying of the foundations for a consistent oeuvre based around installation, sculpture, drawing, and site-specific works, he has studied these works both within the context of an exhibition and as autonomous pieces. In each definitive form, De Bruycker strives for an embodiment of its own concept; what you see is what you get. At the centre of his work are notions of alienation, humour, being out-of-place, and the quotidian.


contact

links

mentoren

  • Gert Robijns
  • Angelique Campens

HoGent