Vier in één!

Stijn Smeets

master instrumentenbouw

  • Muzikanten in een strijkkwartet kennen mekaar door en door en zijn als dusdanig ingespeeld op mekaar. Het is een kleine samenhangende groep. De gedachte, dat muzikanten van een strijkkwartet bij elkaar horen, heeft Stijn Smeets doorgetrokken in zijn masterproef, waarvoor hij een strijkkwartet heeft gebouwd met hout uit éénzelfde boom. Door alle instrumenten te bouwen naar een voorbeeld van Hilaire Darche en het gebruiken van hout uit één boom, heeft Stijn getracht om dezelfde cohesie, die bij de muzikanten voorkomt, over te brengen op de instrumenten. Niet de vier individuele instrumenten primeren, maar de groep waarin ze zich bevinden wel.


contact

links

mentoren

  • Geerten Verberkmoes

HoGent